AUDUSD bröt ur den konsolidering som pågått sedan förra vecka. Nivån 0,7567, vilket var den lägre gränsen i spannet, testades från botten (som ett motstånd). Vi kan nog förvänta oss att trenden kommer att fortsätta. Vi bör därför överväga en säljoption på detta instrument.

Lämna en kommentar