nu1

Prognos: Brytning av ett lokalt motstånd vid 0,7160
Kommentarer: hausse sentiment
Signal: CALL @ 0,7148 ger 76% vinst, alternativet löper ut kl 20:00

uj-op

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here