au-1

Prognos: Hausse uppgång vid 0,7370
Kommentarer: Hausse trend har pågått sedan maj
Signal: CALL @ 0,7400 ger 78% vinst, alternativet  löper ut kl.23:30

au-op-1

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here