Utbrottet upp ur den aktuella triangeln visade vägen till 0,7319.

Det förekom väldigt kraftiga säljerbjudande, vilket ledde till en effektiv återhämtning från denna nivå. Priset fortsätter att falla. Närmaste stöd är både undre och övre gräns som visas i diagrammet nedan.

Vi kan förvänta oss en återvändning till 0,7319. Om björnmarknaden fortfarande är intakt kommer nästa mål ligga på 0,7187. Om nivån bryts, kan vi räkna med ytterligare nedgångar.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here