ac1

AUD / CAD (H1): Stöd och motstånd fungerar

Prognos: studs från stöd

Alternativ prognos: Priset kommer stanna nära stödet

Detaljer: Nuvarande stödet fungerade några gånger

Utbetalning: CALL @ 0,9495 – à 75% avkastning, alternativet upphör kl. 21:00