AUDCHF_mojliga_nedgangar_9nov

På H4-diagrammet har linjen av den uppåtgående trenden brutits. Vi kan redan bestämma minst två lågt liggande bottnar och toppar. Det viktiga stödet på 0.7090 har brutits. För närvarande tar det sitt re-test, och det verkar ganska troligt att de ytterligare nedgångarna uppkommer. Även om det valda motståndet skulle brytas då bör kursen inte växa för högt och vi bör leta efter en ytterligare möjlighet att sälja vid nivån 0.71, för att kunna skapa en annan topp, som ligger längre ner.