au

AUD / USD (H4): Pin bar i motståndområdet

Prognos: Pin bar-candle under det viktiga motståndområdet vid 0,7280 skulle signalera en nedåt studs

Alternativscenario: Flyttar över nuvarande motstånd och närmar sig den övre gränsen av kanalen

Kommentarer: Efter studs från 0,7280 kommer priset att inriktas på den nedre gränsen av kanalen

Utbetalning: PUT @ 0,7280 à 79% avkastning som löper ut kl. 23: 30