En stark tillväxt har ägt rum. Paret nådde motståndet vid 0,7250 (konsolideringens övre gräns). Här ser vi också säljarnas reaktion och en stokastik oscillator som befinner sig i köpområdet.  Om den laterala rörelsen fortsätter, kan vi förvänta oss ytterligare nedgångar till den nedre gränsen. En avstängning över motståndet kommer att förneka den kortsiktiga nedåtgående trenden.
AUDUSD_310516

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here