AUDUSD bröt ur den konsolidering som pågått sedan förra vecka. Nivån 0,7567, vilket var den lägre gränsen i spannet, testades från botten (som ett motstånd). Vi kan nog förvänta oss att trenden kommer att fortsätta. Vi bör därför överväga en säljoption på detta instrument.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here