Om vi ​​analyserar DAX på längre sikt enligt Elliots vågteori kan vi upptäcka två möjliga scenarier:

ABC-korrigeringen kan redan slutföras och DAX återvänder till tillväxt,
ABC-korrigering har inte avslutats och C-punkten faller lägre än det lägsta under de senaste månaderna

Båda scenarierna har sina orsaker. Ny vågtillväxt är möjlig på grund av synlig brist på femte upphaussad våg (i pulsräkning från och med 2009). Det finns även three-low pattern (på veckodiagrammet) som stöds av en långsiktig uppåtgående trendlinje och volym. Även om volymen minskat de senaste veckorna så är den väsentligt högre jämfört med de tidigare veckorna.

Korrigeringen som kan ha avslutning har nu tagit formen av en enkel korrigering och den tredje vågen är nu något större än C = 127,2% av den första. Om upphaussad våg går upp så befinner den sig under vågen 1. Lågupplösta form i slutet av augusti överskrids av den lågupplösta formen från september och därför kan vi utesluta några andra scenarier. Efter nuvarande första upphaussad våg kommer en ny korrigering som ofta tar bort 76,8 % och även 88,6% av våg 1, men kan inte längre fördjupa hålet i september.

Trenden på DAX stöds av det andra scenariot. Sedan april 2015 befinner sig index i den nedåtgående trenden och vi märker lägre toppar än bottnar, samt att en stor kapitalägare kanske vill skrämma bort enskilda investerare och dra pengar från dem genom att aktivera sina SL (för närvarande är inställd på september-hålet).

Både scenarier står inför fallet. Korrigeringen som kommer att visas indikerar ytterligare DAX-riktning eftersom det kommer att avgöra vilket scenario är passande just nu.