Förra veckan avslutades utan något genombrott på DAX. Det årliga minimum bröts och detta lämnade en mycket negativ bild (beskrivs i detalj i föregående analys). På samma sätt bekräftar de högre topparna den uppåtgående trenden och bottnarna – den nedåtgående – trenderna är tydligt synliga på veckodiagrammet. Chansen för tillväxt ger en tredubbel-botten formation som är synlig på veckodiagrammet (det nuvarande gapet är anslutet till gapet från 2015). Volymen från veckodiagrammet är ganska betydande och den sista veckans candle – doji – indikerar den nuvarande balansen mellan utbud och efterfrågan.

DAX kan bestämma den nedåtgående kanalen, och dess övre gränsen är i storleksordningen 10200 pips. Om motståndet bryts, kan risken för de ytterligare uppåtgående rörelserna vara mer optimistisk. Ett mer sannolikt scenario är att den nedåtgående rörelsen fortsätter och priset återvänder.

2016-02-01_tygodnowa_analiza_DAX_D1

En bättre och tydligare situation på MDAX för medelstora företag – priset lyckades inte bryta ett minimum från 2015 och de sista två veckos-candle är uppåtgående. Därför kommer efterfrågan på MDAX bara att öka. Vi har ett tydligt stöd vid 18200 pips och ett motstånd vid 21650 pips. Priset rör sig mellan de nivåerna i nästan ett år. Det studsade från dess nedre gränsen och riktar sig mot motståndet.

2016-02-01_tygodnowa_analiza_MDAX_W1