Första veckan avslutades med en enorm nedåtgående candle. Högvolymen bekräftar att det var inte bara en slumpmässig rörelse. Sedan början av december var volymen betydligt högre än uppåtgående candle, vilket stärker uppfattningen att det nya gapet är fortfarande framför oss.

Det finns inga relevanta makrodata. På tisdag kommer de 4 medlemmarna – Stanley Fischer, Jeffrey Lacker från den amerikanska FED och Peter Praet, Sabine Lautenschläger från EBC att framträda. Den viktigaste makro-händelsen kommer att ske den 27 januari – FOMC beslut om räntorna i USA. Marknadens förväntningar förutsätter ingen förändring, men protokollet kan bli intressant och kan visa viktig information om framtida beslut.

Enligt våg teorin befinner sig DAX i våg C – den nedåtgående. Nivån 8,350 (gapet från 2014) kommer bli ett nästa mål ifall gapet från 2015 bryts. Nivån är dessutom förstärks av A = C – även de som inte använder vågteorin kan se den enkla korrigeringen.

DAX-W1-1024x515-1024x515

Det finns också mer optimistiska scenariot. Den aktuella rörelsen kan vara våg 2 ev en ny uppåtgående impuls. Detta skulle innebära att DAX är nära bottnen och uppgångarna kommer att vara mycket dynamiska och ha flera luckor. Vågen 2 avslutas vanligtvis på 78,6% retracement.

DAX-D1-1024x515