eu-2

Prognos: baisse återhämtning från motstånd 1,11
Kommentarer: den hausseartade korrigeringen är slut
Signal: PUT @ 1,1060 ger 79% vinst, alternativet löper ut kl. 23:30

eu-op-2

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here