I förra veckan uppnådde EURUSD den låga nivån 1,0674 och priset återhämtade sig. Det blev ingen starkare återhämntning, något handlarna förväntade sig. Återhämtningen stoppades efter två dagar vid nivå 0,0820 vilket var det närmaste motståndet. Utbudet från veckan stärkte det nedgångna trycket och stödet bröts på nivån 1,0700. Nya 7-månads minimum har bildats. Närmaste svaga stödet är på nivån 1,0570. Ett starkt stöd som kan stanna, faller under en längre tid är på nivån 1,0480. Test av denna nivå är bara en tidsfråga.

Sedan en månad rör sig EURUSD endast i en riktning och under de senaste två veckorna finns det en liten volatilitet. Närmaste makrodata som kan resultera i en högre volatilitet är: dagens konsument inflation och morgondagens FOMC minuter.

2015-11-17_analiza_EURUSD-D1-1024x482