ga2-1024x429

GBP / AUD (H1): Ett annat test av motstånd

Prognos: studs från nivå 2,1430

Alternativ prognos: bryter motståndet vid 2,1430

Detaljer: Detta motstånd återhämtade priset redan några gånger

Utbetalning: PUT @ 2,1430 à 75% avkastning, alternativet löper ut kl. 20:00