ga

  • GBPAUD (M30) Säljsignal under motståndet
  • Prognos: Pin Bar under 2,0890
  • Alternativscenario: Försöker att ta sig över nuvarande motstånd
  • Kommentarer: Priset bör falla till stödet vid 2,0720
  • Utbetalning: PUT @ 2,0890 och 75% avkastning som löper ut klockan 19:00