gj

  • Prognos: Kraftiga minskningar
  • Kommentarer: Paret rör sig mellan stöd på 130,00 och motstånd vid 132,30
  • Signal: PUT @ 132,30 à 60% vinst, alternativet löper ut kl. 23:00

gj-op

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here