EURUSD

eurusd4-1024x407

Det verkliga testet kommer att vara området 1,0765-1,0740. Här kan vi hitta Kijun-sen, Tenkan-sen, linjen (0/8) P och hälften av den hausseartade candle. Om EURUSD stannar över dessa nivåer då blir en återvändning till Senkou Span B 1,0997 möjlig. Minskningen under Tenkan-sen kommer att generera en annan säljsignal. Chikou Span ligger under diagrammet och behandlar vinster som den senaste korrigeringen.

USDCAD

usdcad2-1024x407

Efter några sessioner uppstod en starkt konsolidering uppåt och stödet är nu linjen (8/8) P 1,3428 och 1,3403 Tenkan-sen. Om det inte blir några nedgångar under den närmaste tiden då bör vi förvänta oss en fotsatt hausseartad trend, först till 1,3550 och därefter 1,3672. Där kan vi hitta linjen (4/8) P från veckovisa diagrammet. Priset förblir fortfarande över baisseartad Kumo som ofta orsakar en korrigering.

AUDUSD

AUDUSD2-1024x407

Motståndet (1/8) P 0,7385 kunde inte brytas och paret är på väg till Kijun-sen 0,7200 efter minskningen under Tenkan-sen 0,7277. Inom samma tidsperiod kommer Chikou att nå stödet, samt Ichimoku linjer och det är viktigt hur Aussie kommer att behandla dessa nivåer. Den sista stödnivån bestäms av Senkou Span B 0,7160 och att den stannar ovanför dessa linjer är en förutsättning. Annars kan inte AUDUSD återvända till den uppåtgående trenden.