AUDUSD

audusd7-1024x406-1024x406

Aussie bröt över Kumo och återvänder till stödområdet 0,7155-0,7137. Här har vi Kijun-sen, Senkou Span B och Tenkan-sen. Chikou Span studs från diagrammet och blir närmare Kijun-sen, så att parets beteende är mycket viktigt i det här stället. Om stödet kommer att fungera då kommer priset att återvända till linje (8/8) P 0,7324. Minskningen under Tenkan-sen kommer att innebära en återvändning till den nedåtgående trenden.

NZDUSD

nzdusd9-1024x406-1024x406

Liknande situation här. Stödet är på 0,6510 och där kan vi hitta Kumo-gapen och Tenkan-sen. Chikou Span har återhämtats från Kijun-sen och en fortsättning av nedgångar är möjlig. Det första motståndet bestäms av Senkou Span B och linjen (4/8) P 0,6566 till 0,6592. Nästa stödet är Murrey linjerna 0.6470 och 0.6409.

USDCAD

usdcad4-1024x406-1024x406

Stödet (5/8) P 1,3245 har testats och paret bröt ovan Tenkan-sen 1,3311, samt genererade en annan köpsignal. Denna linje med (6/8) P 1,3306 är nu ett stöd och motståndet är området 1,3428-1,3489 mellan (8/8) P och (1/8) P.