EURUSD

Den nedåtgående trenden stoppades på Kumo toppen och linjen (1/8) 1,0863. Den brutna Tenkan-sen 1,0947 orsakade en korrigering av de senaste nedgångarna. Tenkan-sen korsade Kijun-sen från ovan och Kumo byter färgen till nedåtgående. Priset närmar sig motståndsområde 1,1073-1,1106 som består av Senkou Span B och Kijun-sen. Det mest sannolika scenariot är att priset studsar ifrån dessa nivåer och återvänder till stödområdet 1,0863-1,0742. Man ska alltid ha en plan b. Prognos: priset stannar över Tenkan-sen 1,0934 (och inte faller under) och H & S mönstret med halsen 1,1050 bildas. Bryts motståndet Kijun-sen och linjen (3/8) 1,1108 är räckvidden 1,1230-1,1270.

eurusd

AUDUSD

Den starka återhämtningen efter senaste tidens nedgång i råvarupriser, speciellt järnmalm (nästan 19% vinst i en session) orsakade en ökning av den uppåtgående trenden på AUDUSD. Priset föll under Tenkan-sen 0,7438 och en större korrigering påbörjades – där första stödnivån bestäms av linjen (5/8) 0,7385 och därefter Kijun-sen 0,7342. Om motståndet (6/8) 0,7446 bryts, kommer nästa köpsignal ligga på (8/8) 0,7568.

audusd1-1

NZDUSD

Priset ligger fortfarande över nedåtgående Kumo och diagrammet närmar sig det första stödet på (5/8) 0,6744. Nästa stödnivå bestäms av Kijun-sen 0,6705. Brytning över Tenkan-sen 0,6782 kan innebära fortsatta uppgångar till (8/8) 0,6836 och därefter Senkou Span B på W1 – 0,6880.

nzdusd

GBPUSD

En intressant situation här. Diagrammet försöker nå motståndet Senkou Span B 1,4251, men priset kan inte falla under Kijun-sen 1,4206. Om priset lyckas hålla sig över detta stödområde, kommer korrigeringen av den nedåtgående trenden att fortsätta till Kumo botten och linjen (3/8) 1.4404. Avstängning under Kijun-sen kommer att innebära en återvändning till Tenkan-sen 1,4059.

gbpusd1