Diagrammet visar en trendsmässig ökning. Stödnivån på 0,9550 stoppade nedgången. Priset stiger och kommer sannolikt att nå motståndet vid 0,9750.

H1: här ser vi en stark stigande impuls, som sätter högre toppar och testar 0,9700. Zonen sammanfaller med kanalens övre gräns och det finns alltså allt fler tecken på en kraftigare utbudsreaktion. Stödet och den nedre kanten ligger nära psykologisk nivå 0,9650.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here