Sedan toppen 2011 ($ 49,00) har silverpriset backat med drygt 70%.


Om man tittar noga på det veckovisa diagrammet så ser vi att marknaden närmar sig extremt betydande motståndsområdet runt 18,57 nivå, som tidigare stod för både stöd och motstånd. Ett stort antal tester och upprepade avslag på denna nivå från både toppen och botten kan innebära en snar försörjning och åtminstone en korrigering nedåt.

På det dagliga diagrammet ser vi att marknaden ännu inte nått zonen och att det finns en stark utbudsrespons. Det är värt att notera att vi befinner oss i en situation som påminner om februari-situationen. Till följd av gårdagens marknadstillväxten har priset flyttat tillbaka till det lokala motståndsområdet. Om nivån bryts, kan vi förvänta oss fortsatta uppgångar, åtminstone till 20,10.

Diagrammet H4 visar en säljreaktion.

Ännu bättre situation på diagrammet H1 (med hänsyn till nedgångens dynamik). Vi kan nog inom en snar framtid förvänta oss ett återtest av dagens nedgångar.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here