Det dagliga diagrammet indikerar en långsiktig nedgående trend. Inställning av lägre toppar är mycket karakteristisk. För närvarande har björnarna fått se priset minska två dagar i följd efter en uppåtgående korrigering. Det ser ut som att det är värt att använda denna drivkraft eftersom priset är i rörelse och kan nå det sista gapets nivå.

140-1024x431-1024x431

Det kan finnas vissa möjligheter på H4- diagrammet. Vi kan se att stödet i området 1,5150 bryts och dess test underifrån. Där har även Pin Bar skapats som kan vara våran signal att öppna en kort position. Målet är det sista gapet så att vi har ungefär 100 pips av eventuell vinst.

242-1024x433-1024x433