USDCHF re-test efter brytningen_021115

På H4 diagrammet bryts motståndet på nivån 0,9830, vilket skapades av de tidigare toppar. En sådan störning bekräftar att det finns en stark uppåtgående trend. För närvarande är det ganska mild korrigering, vilket börjar nå stödzonen. Det är möjligt att detta är en typisk re-test av den tidigare avbrutna nivån. I detta fall bör vi vänta på en köpsignal, som kan förekomma även i dag.