Tuesday, October 22, 2019
Forex Forex Analyser USDJPY teknisk analys

USDJPY teknisk analys

USD / JPY består av den amerikanska dollarn (basvaluta) och den japanska yenen (motvaluta) – två av världens största valutor. Yenen är en viktig valuta och en viktig aktör. USD / JPY är också väldigt populär bland investerare. Den nedåtgående trenden bröts 2010 och hamnade på nivån 75,60. Sedan 2010 ligger paret i en stigande trend . För närvarande ligger USD/JPY vid nivån 120,00. den historiska toppnivån är 200,00. USD / JPY ligger i en bred konsolidering och riktningen är ännu inte bestämd.

Diagram av valutaparet USDJPYDagens analys – PUT på USDJPY

USDJPY befinner sig vid det viktiga motståndet - om nivån bryts, kan vi öppna en säljoption. Tekniskt har en dubbeltopp och gårdagens doji ljus...

USD/JPY (H1): dubbel rekyl

Prognos: Rekyl från trendlinjen och nedgångar Kommentarer: Priset är i baisse trend Signal: PUT @ 101,10 à 77% vinst, alternativet löper ut kl....

USD/JPY – nära korrigeringslinjen, CALL-option

USD / JPY rör sig i en uppåtgående trend. Vi har nyligen haft en korrigering som drar priset till ett viktigt stöd. Där ser...

USD/JPY unde motståndet

Grafen visar en fortsatt nedåtgående trend. Priset befinner sig vid motståndet 101,20 - senaste bottennivån. Den nedåtgående rörelsen (som överensstämmer med den rådande trenden)...

USD/JPY – vid stödet, CALL-option

Diagrammet nedan visar att USD / JPY återvänder till den dynamiska uppåtgående trenden. Paret bröt den tidigare toppen och vi ser en pågående korrigering som når...

Dagens option – PUT på USDJPY 10.07.2017

Uppgången på detta par har pågått sedan början av juni. Paret nådde idag en ny viktig nivå vid 114,30. Vi kan alltså förvänta oss en utbudsreaktion och en eventuell korrigering...

USD/JPY – återvänder till den huvudsakliga trenden, CALL-option

Den omfattande korrigeringen kommer förmodligen avslutas. Priset stiger och bryter korrigeringslinjen,. Nästa mål är toppen av den nuvarande trenden. Vi kan överväga CALL.

USD/JPY – CALL-option

Den senaste tidens nedgång bromsade linje som förbinder de tidigare hålen. Här ser vi också ett lokalt stöd. Ett ljus med längre lägre skugga...

USD/JPY (H1): lägre toppnivå på H1

Prognos: Nedgång till 101,50 Kommentarer: Priset studsade från baisse trendlinje Signal: PUT @ 101,80 – 60% vinst, alternativet löper ut kl....

USD / JPY (H1): en stark hausseartad trend

Prognos: Ökningar efter baisse korrigering Kommentarer: Hausse bar visade upp sig Signal: CALL @ 103,90 à 77%, alternativet löper ut kl. 20:00