USDSGD- signaler_301015

På parets USDSGD H4 diagram har priset återvänt till tillväxt (från och med den 15 oktober) och rör sig mot trendlinjen. I onsdags hade vi en väldigt dynamisk tillväxtimpuls, där för närvarande pågår en korrigering. Priset stannade på stödområdet pga. tidigare topp, nivån 1,3980. På den här nivån har vi köpsignaler i form av två Pin Bar (blå pil). Detta visar respekt för stödzonen och sannolika ytterligare upgångar, om inte omedelbart, kanske lite senare, till exempel vid trendlinjen. Detta stöd bör försvaras, så tekniskt system indikerar fortsatt tillväxt.