Saturday, June 22, 2024
Forex Authors Skrivet av Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

2 Artikel 0 KOMMENTARER
De ekonomiska och investeringskunskaperna har han förvärvat genom ekonomiska studier och Warsaw Stock Exchange (GPW) kan ses som den praktiska tillämpningen av denna kunskap. Deltagare på världens ledande aktiemarknader - NYSE, Nasdaq och LSE. Specialist inom råvaror, särskilt när det gäller WTI olja och guld. Författaren till Wide View Strategy (WiViSt) som utvecklats i enlighet med frasen "minska förluster snabbt, låt vinsten växa". En stor anhängare av teknisk analys - framgång i investeringen ger honom en lugn inställning för att analysera diagram i kombination med hårda regler för kapitalhantering. Under sin karriär delade han sina erfarenheter med världens största Forex-brokers.