Thursday, May 30, 2024
Forex Authors Skrivet av Peter Mleczko

Peter Mleczko

1 Artikel 0 KOMMENTARER
Peter började sin karriär i handeln år 2000. Han tillbringade sina sex år åt trading-terminer och skapat ett system som ger en årlig avkastning på 25% med begränsad risk. Aktiv investare på de finansiella marknaderna sedan 2006, där han handlar med hjälp av trendlinjer och börssvängningar, men tillbringar större delen av sin tid åt Elliots vågteorin. Här på Comparic skriver han om Price Action och Vågor i den dagliga handeln.