60-sekunders strategier - Binära optioner snabb och effektiv trading60-sekunders strategier

Jag inser att många av er förväntar sig snabba resultat och verkliga vinster på Forex marknaden. Därför har jag förberett en kort beskrivning av strategin som jag tror inte bara är det mest effektiva men även den enklaste att använda. Den är baserad på en kombination av två generella indikatorer, tillgängliga i varje analysprogram -ADX och EMA.

ADX EMA Strategi

För att tillämpa denna strategi kommer vi att använda ett minutdiagram. Tid för operation kommer att vara 60 sekunder. Som jag nämnt tidigare, kommer vi att bara använda två indikatorer:

ADX (Average Directional Movement Index) – det är en standard indikator för MetaTrader4 plattformen. Standardtiden för denna indikator är 14 candle, men i vår strategi kommer vi att använda 5 candle. Denna period fungerar bra eftersom fler investerare ser signaler nära varandra och därmed starkare ansamling av köpkraften.

ADX verifierar förekomsten av en trend när den överstiger värdet 20, ju större siffra desto starkare trend. Den kompletteras av två extra linjer – + DI (hausse trendlinje) och -D1 (baisse trendlinje). Tack vare dem får vi bekräftelsesignaler från öppnings- och stängningstransaktionerna.

Moving Average – i vårt fall är det 28 perioder. Om vi enbart användt denna indikator så skulle öppnings- och stängnings perioden hända efter att priset korsats med Moving Average.

I fall med andra 60-sekunders strategi, ADX EMA, beslutar vi att använda CALL när den gröna ADX linjen är ovanför den röda. Priset är över 28-perioder EMA och sista candle uppvisar en uppåtgående trend. PUT alternativ använder vi när den röda ADX linjen är över den gröna och priset inte överstiger det glidande medelvärdet- medans vi antar att den sista candle är nedgående.

60-sekunders strategier