ac-1024x437

Grafen visar en dynamisk uppgång och att priset stannade vid motståndsnivån 0,9940. Zonen hade sannolikt under lång tid varit ett respekterat område. En lokal dubbeltopp bildades av att priset har stigit upp. En dubbeltopp är ett tecken på en ännu större korrigering nedåt.

ac-op

TESTA STRATEGIN MED UTRADER. SKAPA ETT KONTO!