aj2-1024x436

Den nedåtgående trenden gäller över hela linjen. Det är lätt att märka utbudssidans reaktion (vilken sker efter en ganska stor korrigering) vid den nedåtgående trendlinjen och motståndsnivån 80,00 – det senaste gapet. Platsen verkar vara perfekt för en återvändning, och efter en betydande korrigering kan fredagen kallas för säljdagen.