eg-1024x434

TESTA STRATEGIN MED UTRADER. SKAPA ETT KONTO!

EUR / GBP bröts upp ur den rätvinkliga triangeln som förebådar en fortsättning på den uppåtgående trenden. I går hade vi andra signaler som bekräftar köparnas dominans – det lokala motståndet 0.7665 bröts. Priset kommer att stiga till trendens maximum 0,7750.