ga-1024x435

Priset har återigen nått motståndsnivån 2,0540. Här har vi Pin Bar, vilket kan innebära fortsatta nedgångar. Det bör emellertid noteras att den ytterligare reflektionen blir svagare. Detta kan tyda på tjurarnas dominans och motståndet kan snart brytas. Ta en titt på den väl respekterade nedåtgående trendlinjen.

TESTA STRATEGIN MED UTRADER. SKAPA ETT KONTO!