gj1-1024x434

Sedan början av februari pågår en nedåtgående trend på detta par. Priset närmar sig en trendlinje och ett viktigt motståndsområde vid 170,40. Här har korrigeringen nått räckvidden av tidigare versioner, där kursen har valt att återvända till de dynamiska nedgångarna. Det är värt att leta efter utbudssignaler, som överensstämmer med den rådande trenden.