gj2-1024x437

Den senaste minimala nivån av den nedåtgående trenden bröts. Nivån testas nerifrån. Vi pratar om ett motståndsområde vid 163,80. Ett ljus med långa övre skuggor dök upp – detta kan innebära korrigeringens slut och att alla ökningar var ett klassiskt re-test.