gj-1024x435

Grafen visar att paret befinner sig i en nedåtgående trend. Den senaste tid har vi sett en kraftig uppgång, som når den uppåtgående korrigeringen. I området finns också en motståndszon, som består av föregående gap – 161,000. En studs (åtminstone till den lokala nivån) är inte omöjligt efter en lång uppgångsperiod.

gj-op

TESTA STRATEGIN MED UTRADER. SKAPA ETT KONTO!