gu1-1024x435

  • GBP / USD (H1): nedåtgående kanal
  • Prognos: Paret rör sig i den nedåtgående kanalen, men den uppåtgående korrigeringen når den övre gränsen och det lokala motståndsområdet vid 1,4230
  • Kommentarer: När priset kommer dit, kan vi köpa PUT-optioner
  • Signal: PUT @ 1,4230 à 77% vinst, alternativet upphör kl. 20:00