På H4 diagrammet uppkom igår en mycket kraftig nedgång som stöds av fundamentala faktorer. Just nu bryts detta stöd i form av det föregående gapet, runt 1,5200. Det verkar som att man ska fortsatta risktagandet i enlighet med den rådande farten. Målet bör vara att föra fram priset till samma nivå liksom nästa gap, nivån 1,5140.

GBPUSD_061015_binare