silver-1024x437

Diagrammet visar ett uppenbart mönster av lägre nedåtgående bottnar och toppar. Den bredare trenden är också nedåtgående. Det kan dock vara värt att spela i denna riktning. Stödet vid 15.000 bröts. Priset gick däremot ner (pga. den starka säljimpulsen) och vi har fått en korrigering av hela nedgången. Vi kan leta efter signaler som indikerar slutet av korrigeringen och återvändning till nedgången i just detta området.

silver-op

TESTA STRATEGIN MED UTRADER. SKAPA ETT KONTO!