Den nedåtgående rörelsen fortsätter (den inleddes i mitten av januari 2016). Det är svårt att säga i vilken riktning trenden går – trendlinjen bröts (respekterats sedan 2012) och vi ser säljarnas dominans i området vid 1,3200-1,3250 – detta bör behandlas som en hausseartad signal. Prognos: priset återvänder och håller sig över den långsiktiga uppåtgående trendlinjen, den kortsiktiga nedåtgående trendlinjen kommer att brytas (den blåa linjen på diagrammet).

Närmaste stöd: 1,2840, Närmaste motstånd: 1,3050, 1,3410.

Grafen H4

2016-03-21_analiza_USDCAD_H4

 

Grafen W1

2016-03-21_analiza_USDCAD_W1