Forex Forex Analyser EURSEK teknisk analys

EURSEK teknisk analys

Valutaparet EURSEK består av basvalutan, euron och citat valuta SEK. Euron är näst dollarn den valuta man handlar mest aktivt med på utländska valutamarknader. 18 EU-länder har infört euro som valuta. Övriga EU-länder har valt att inte införa euro, eller så har de inte uppnått kraven för att få införa euron. Sverige tillhör EU men har trots detta likt Norge och Danmark sin egen valuta. I praktiken upplöstes den skandinaviska myntunionen i början av första världskriget. Valutaparet följs oftast av sex siffror med fem decimaler, exempelvis 9,19524.

Diagram av valutaparet EURSEKEURSEK, den 12 october

Det dagliga diagrammet har visat kraftiga uppgångar sedan april, vilket orsakade ett återtest av nivån 9,5949. Vi kan förvänta oss ytterligare uppgångar och ett...

EURSEK, den 5 october

Den starka uppåtgående impulsen (enligt polaritetsprincipen) orsakade ett test av nivån 9,5919 som sammanfaller med 38,2% Fibonacci-korrigeringen (nu ett stöd). Marknaden rör sig i...