Saturday, May 18, 2024
Forex Forex Analyser USDSEK teknisk analys

USDSEK teknisk analys

USDSEK – sådana valutapar kallas exotiska valutapar. Basvalutan är US-dollar (USD), och motvalutan är SEK (svenska krona). USD är världens största valuta och SEK gäller endast i Sverige. Sverige är med i EU men har kvar sin krona – precis som Norge och Danmark – som flyter frit . USD / SEK kännetecknas av stor volatilitet, liksom alla andra exotiska par. Paret visas med fem decimaler, t.ex 8,22381, en pip är då en enhet på den sista decimalplatsen.

Diagram av valutaparet USDSEKUSD/SEK – nu blir det nog upp igen

  USD / SEK rör sig i en uppåtgående trend sedan mars 2014. Den senaste uppåtgående impuls började dock i augusti i år. I September...

USDSEK – lägsta bottennivå och avstängning under Bollinger bandet

USDSEK började ändra riktning - riktningen indikeras av allt lägre bottnar och dynamiska nedgångar under den nedre Bollinger Bandet. I den här situationen kan du använda Bollinger Bands -...

USDSEK, den 14 october

Marknaden har befunnit sig i en nedåtgående kanal sedan 2014. Den starka uppåtgående impulsen har brutit upp och det viktig motståndet 8,8160 testades. Om...

Exotiska valutapar – USDSEK

Det veckovisa diagrammet visar att paret rör sig i en nedåtgående kanal som bildar en flagga, medan marknaden befinner sig i det viktiga motståndsområdet. På...