ICO vs IPOICO

Om vi ​​talar om börsintroduktionen har vi förmodligen 1990-talets och 2000-talets framför våra ögon, när dotcom-utbytet, som senare blev en investeringsbubbla, gav investerare en kontinuerlig tillströmning av de första offentliga erbjudanden. Aktier av något företag som handlat med internetindustrin köptes jämt. Under sådana förhållanden måste varje IPO lyckas. Idag kallas ICO i allt högre grad som kontroversiell form av kapitalökning, som blir alltmer populär.

För att diskutera ämnet IPO, överväga först varför bolag emitterar aktier. IPO är en förkortning till Initial Public Offering, det första (inledande) offentliga erbjudandet vars ämne är emittentens egna aktier.

En av divisionerna av företag beror på ägarens natur. Vi kan skilja privata företag, där antalet ägare (aktieägare) vanligen är små och alla beslut i företaget görs av de själva. Det finns också en andra typ av företag – offentliga, som ofta drivs av specialiserade chefer.

För att kunna dra nytta av sådana privata företag, som Uber eller Airbnb, behöver vi först kontakta deras ägare. Dessa behöver emellertid inte vara intresserade av vårt deltagande i företagets framtida vinst. Tröskeln för att komma in i sådana projekt är därför hög. Situationen är helt annorlunda med offentliga företag – där aktier är noterade på den öppna marknaden. Då om vi bara finner villiga att sälja ett antal aktier (en del av bolaget som bland annat berättigar till insamling av framtida utdelningar), kan en sådan transaktion ske.

Är det värt att göra IPO?

En stor del av de företag vi möter varje dag – ett bageri, frisör, och mataffär är privata enheter. Sådana företag har emellertid vanligtvis inte stora investeringar planerade, vars finansiering går utöver ägarens kapacitet. Det finns även några företag som fortfarande är i privata händer men deras storlek är otroligt inspirerande. Jag pratar om Uber, Airbnb, Ikea och Hallmark Cards. Fördelarna med att vara ett privat företag är stora.

En gång var det bara företag med dem bästa stiftelserna som kunde ha genomfört en börsintroduktion – aktier av sådana företag var villigt förvärvade av investerare eftersom dem var förknippade med stabilitet och värdeökning. Idag är kraven på företag något lägre, men den vägen som företag måste övervinna innan dess aktier ingår i handeln är fortfarande lång och krävande.

Är det värt att göra en IPO? Det beror på det enskilda fallet. Kostnaden för att skaffa kapital i form av ett offentligt erbjudande är ofta högre än till och med ett banklån och i vår ekonomiska miljö kommer den senare finansieringsformen att bli mer populär.

En av anledningarna till den offentliga emissionen är prestige i samband med närvaron på börsen.

IPO är även en populär metod för att avsluta en investering som är ett eget företag. Ägare som beslutar sig för att bli av med sitt företag kan besluta om ett offentligt erbjudande om aktier om de inte är villiga att köpa en privat investerare. I det här fallet är försäljning av egna aktier till ett stort antal enskilda investerare den bästa lösningen för att betala din ide.

Det offentliga erbjudandet är dock främst att locka till sig ny kapital. Företagen i dem handlingar som måste förberedas före det offentliga erbjudandet bestämmer vilket syfte dem medel som erhålls i börsintroduktionen kommer att tilldelas. Det kan vara inköp av nya maskiner, investeringar i en ny marknad eller marknadsaktiviteter som är inriktade på företagets produkter. Emellertid bör beslutet om IPO föregås av en grundlig analys av alla fördelar och nackdelar med denna idé.

Vad är ICO?

Definitionen av ICO är nästan identisk med definitionen av det ursprungliga offentliga erbjudandet. Denna förkortning innebär Initial Coin Offering och, liksom IPO, är det en metod att höja kapitalet för utvecklingen av ett företag. Små nystartare brukar använda ICO – företag som ofta nekas lån på grund av osäkra, men potentiellt lönsamma aktiviteter.

Här hanterar vi tokens – virtuella mynt, som kanske inte baseras på blockchain-tekniken. På grund av brist på reglering är ICO-processen är det definitivt lättare att genomföra än det offentliga erbjudandet på börsen. Det finns en del kontroverser om detta, för det har tidigare inträffat flera ICO: er, vilket i slutändan visade sig vara spektakulära bedrägerier. Medel som för utvecklingen av ett sådant projekt är oåterkalleligen förlorade och därmed varnar de nationella tillsynsmyndigheterna för finansmarknaderna innan man investerar i sådana projekt och några av dem har helt förbjudit genomförandet av nya ICO.

ICO – är det värt det?

Om du inte är en bedragare och behöver hjälp i utvecklingen av projektet, då kan ICO bli ett intressant alternativ till traditionella metoder för kapitalanskaffning. Exempel på framgångsrika ICO är Ethereum eller Liska.

Däremot när du letar efter en intressant investeringsmöjlighet, kan ICO också vara en bra idé. Under Ethereum ICO, som genomfördes i juli-September 2014 kunde man skaffa ETH till ett pris av 40 cent per token. I slutet av november 2017 betalades det $500 för en Ethereum. Det är sant att inte varje ICO garanterar en sådan avkastning, men det finns en stor grupp investerare som endast är specialiserade på sådana investeringar.

Om du vill investera i ICO, bör du först och främst riskera de medel du är villig att förlora. Det är en väldigt riskabel process och även om vi inte är offer för bedragare kan vi inte vara säkra på att projektet som vi samfinansierar kommer att brinna. Innan du investerar pengar i ICO är det värt att svara på några frågor:

  • Förstår jag det projekt jag vill finansiera?
  • Är perspektiven av detta projekt lovande?
  • Hur hävdar behovet av ICO och skapandet av en ny token sina skapare?
  • Vad är kommunikationen mellan ett team av utvecklare och samhället?

 

Det här är bara en del av de frågor som du bör överväga innan du deltar i ICO – du bör komma ihåg att, precis som att köpa aktier i det ursprungliga offentliga erbjudandet, är det en investering och du bör vara försiktig med hela processen.

IPO och ICO – skillnader, likheter, fördelar och nackdelar med båda lösningarna

Både IPO och ICO är kapitalhöjningsprocesser – men detta är en av de få gemensamma funktionerna i båda satsningarna. Initial Offentlig upphandling är belastad med ett antal rättsregler som exakt anger vilka villkor som måste uppfyllas av ett företag som tänker på denna form av kapitalökning. Under tiden liknar ICO sig offentliga samlingar som erbjuds även av Kickstarter-portalen. Kampanjerna drivs direkt av grundarna av ett visst projekt och riktas till samhället.

ICO är inte stängd, till skillnad från IPO. Det innebär att under den ursprungliga Mynt-erbjudandet kan vi stödja ett projekt som ligger i USA, Japan eller Brasilien. Även om nuvarande finansiella tjänster tillåter dig att köpa och sälja aktier från nästan alla utvecklade platformer i världen, är det förknippat med högre kostnader och är vanligtvis alltför problematisk för den genomsnittliga Svensson att tänka på i att delta i det offentliga erbjudandet om en teproducent i Indien.

Inköp av tokens i samband med det offentliga erbjudandet är även förknippat med en högre risk än att köpa aktier under börsintroduktionen. Enligt CoinSchedule.com genomfördes 202 ICOs över hela världen i slutet av oktober 2017. Samtidigt varnar portalerna för industrin att en stor del av dem är mer eller mindre vansinnigt bedrägeri. Vid köp av aktier i IPO riskerar vi att förlora en viss del av våra medel om aktiekursen på följande dagar efter emissionen kommer att falla, men avvecklingen av tilldelningen av köpta värdepapper förblir i händerna på tredje part.

Slutsats

Både IPO och ICO kan vara en utmärkt investeringsmöjlighet – att köpa Facebook-aktier i IPO och sälja dem i slutet av november 2017 skulle resultera i mer än trefaldig avkastning på investeringen. Ethereum är ett perfekt exempel på framgångsrik ICO (även investering). Båda metoderna för kapitalanskaffning kan dock innebära risker – både för erbjudaren och för investeraren. Utan ett problem hittar vi exempel på misslyckade försök att ta upp kapital i form av både IPO och ICO. Förmodligen alla de som köpte Snapchat-aktier i sitt ursprungliga offentliga erbjudande ångrar sitt beslut. Sedan utseendet på börsen är SNAP-aktier nästan ständigt i förlust.

Innan du investerar dina egna medel är det värt att överväga några punkter:

  • Är projektet som omfattas av erbjudandet troligt att lyckas?
  • Hur ska framtida vinster säkras?
  • Vad vet vi om ämnet vi vill överföra våra pengar till? Är det ärligt?
  • Kommer projektet att hitta mottagare?
  • Om investeringar i IPO / ICO inte kommer att ha problem med att komma ur investeringen (sälja aktier / tokens)?

 

Naturligtvis bör man även komma ihåg att bara avsätta en del av sina tillgångar till IPO / ICO och den del vars totala förlust inte betydligt påverkar vårat livskomfort.

Tidigare artikelKryptovalutor – Decred
Nästa artikelDagens option – PUT på EURAUD 27/12/2017
Valutamarknaden – något som fascinerat honom sedan han gjorde sin första aktieaffär 2013. Han använder sig av kortsiktiga swing trading, med hjälp av Price Action för att förstå vad som verkligen händer på marknaden. Spekulation, enkelhet, riskhantering, och framför allt disciplin är de viktigaste aspekterna för honom. På fritiden älskar han att jogga och är intresserad av kampsporter.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here