Nettouttaget ur aktiefonderna landade på 1,9 miljarder kronor. Det framgår av månadsstatistik från Fondbolagens förening.

Aktiefonder noterades för nettoutflöde på 6,8 miljarder kronor. Störst uttag gjordes från Sverigefonder och Rysslandsfonder. Även obligationsfonder hade nettouttag på 0,8 miljarder.

Bland fonder uppvisade emellertid nettoinsättningar på 4,6 miljarder, medan penningsmarknadsfonder (korta räntefonder) hade nettoinsättningar på 1,4 miljarder.

Under det första kvartalet 2017 nysparares totalt 18,2 miljarder i fonder, varav 10,2 miljarder gick till aktiefonder.

“Efter en inledning av 2017 med stora insättningar i aktiefonder, var fondspararna i mars lite mer avvaktande. Trots uttagen under den senaste månaden uppgår nettoinsättningarna i aktiefonder till drygt 10 miljarder kronor så här långt i år”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here