Ambition

Motivation och ambition är ovärderliga komponenter och något att alltid luta sig mot när tron på talangen inte är tillräcklig. Kunskaper (du måste spendera timtal framför charts, rapporter, orderflöden, eller hur du nu vill trada), disciplin och hårt arbete kan kompensera det du saknar i talang. Du kan lära dig att utnyttja den lilla talang med det mest optimala sättet och ta den till nya nivåer genom hårt träning. Kanske skulle man kunna se talang som tändstiftet, men det är ändå motorn som gör resan framåt möjlig.

Kom ihåg att det inte finns några människor som är helt talanglösa, alla har en gåva för något. Ibland är de bara så att talangen kommer så naturligt att det kan vara svår att upptäcka. Bästa sättet att definiera talang är genom slutsatsen att en talang oftast är de man upplever som roligt. Det finns alltid en stark koppling mellan det vi uppfattar som kul och det vi har en talang för. Därför är det väldigt viktigt att vara serviceinriktad, kunnig och snabbt kunna anpassa sig till olika situationer som kan uppstå samt tycka om att trada.  Men kom ihåg – trading passar inte alla, så är det bara.

Hårt arbete och känslor

Hur ska du börja?

Nedan följer några punkter som vi tycker det är bra att börja med:

Lär dig grundläggande om de olika marknaderna
Läs några handelsböcker
Försök bestämma dig för hur du vill trada och försök nischa ditt informationsintag till den typen av trading som du tror på.
Sätt dig ner och försök hitta en stuktur i chartsen.
Acceptera att du inte kan bli en framgångsrik daytrader på en gång.
Testa dina nya inställningar.
Anteckna allt du gör.
Gör mer av det du gör bra, och mindre av det du gör dåligt.
Genomför statistik på allt du gjort (antal trades, anledning till entry, anledning till exit, hur många vinster, hur många förluster, största vinnare, största förlorare, procentuellt utfall mellan vinnare och förlorare etc).
Gå live med litet kapital och ta små risker för att successivt öka det resultat du önskar.

Det är märkligt hur få människor som på riktigt förstår att hårt arbete är ett måste för att nå framgång. Att vara hårt arbetande bör bli till ett personlighetsdrag. Man brukar säga att en vinnare lägger av först när han ligger i graven.

Man behöver inte bli arbetsnarkoman bara för att man har en positivt inställning till arbete. Försök istället hitta ett förhållningsätt som är realistiskt och stämmer överens med dig.

Var och en av oss kämpar med sina känslor angående arbetet som mäklare, framför allt på en sådan marknad som Forex. Oförmåga att hantera stress är en av de främsta orsakerna till misslyckanden, konto-återställning och därmed en minskning av självkänsla. Det har slagits fast för länge sedan att det inte spelar någon roll vilken metod du använder för att investera, viktigaste är psykologin.

I den traditionella metoden, avvisade undervisning om ekonomin tanken att psyket av enheten kan påverkas negativt av investeringsbeslut. Utvecklade teorier om skiljedom, portfölj, aktie-värdering, som baserades på två huvudsakliga antaganden:

1. Människor fattar rationella beslut

2. I förutsagd framtid blir människan mer opartisk

Men ur psykologisk synvinkel har det länge varit känt att dessa antaganden är felaktiga. Människor beter sig ofta irrationellt och deras prognoser är att de gör misstag i framtiden. Teoretikerna har inte tillåtit tanken att ekonomiska beslut kan vara partiska på ett förutsägbart sätt. Detta innebär att vi med stor sannolikhet kan avgöra hur vi beter oss i en given situation, när pengar är inblandade, särskilt stora massor, som det normalt brukar vara på valutamarknaden.

Som vidare hjälpmedel för oss en ny gren av den ekonomiska vetenskapen, behaviorism inom finans, som undersöker hur psykologi påverkar enskilda finansiella beslut. För att bedöma vissa bindande beslut med vissa risker och osäkerhetsfaktorer, använder hjärnan uppgifter såsom fakta om en situation eller uppskattningar baserade på sannolikhetsteori. Problemet är att insatsfaktorer är vårt nuvarande humör och våra känslor i samband med effekterna av beslutet.

Problemet visas bäst enligt så kallade prospect theory och kurvan av tillfredsställelse.

Hur kan vi tolka denna kurva i förhållande till de två axlarna, varav den ena är lönsam, och den andra är vårt känslomässiga tillstånd?

Det första är en konkav funktion i den del som rör vinster. Det är svårt att behålla mer lönsamma positioner. Vi stänger dem efter att vi tjänat några pips, eftersom glädjen är större. Speciellt om du tidigare har stängt några order på SL.

Det andra är en konvex funktion för förluster. Detta innebär att investerare känner sig värst för första gången när ordern är i rött. Varför är det så här? Detta orsakar en flyttning av Stop Loss till allt mer avlägsna nivåer. Förlusten ökar och sedan påbörjas den emotionella processen.

Detta är relaterat till hur vår hjärna fungerar, och vi måste följa grundvalen av investeringsprinciperna. Principerna säger att vi måste skära av förluster snabbt och låta vinster växa. Flyttning av Stop Loss leder säkert till depression, och en snabb stängning av positioner kommer leda till frustration. En enkel ritning kan förklara uppkomsten av våra misstag, och förståelse för hjärnans funktion – undanröja dem och leda till en ökning av våra konto.

Tidigare artikelHär stiger huspriserna mest
Nästa artikelTålamod
Valutamarknaden – något som fascinerat honom sedan han gjorde sin första aktieaffär 2013. Han använder sig av kortsiktiga swing trading, med hjälp av Price Action för att förstå vad som verkligen händer på marknaden. Spekulation, enkelhet, riskhantering, och framför allt disciplin är de viktigaste aspekterna för honom. På fritiden älskar han att jogga och är intresserad av kampsporter.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here