Finansinspektionen publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal. I juni 2017 var marginalen 1,73 procent. I slutet av det förra kvartalet, i mars, var bolånemarginalen 1,72 procent. Bruttomarginalen är i dag på en historiskt hög nivå.

Den högre bruttomarginalen det senaste kvartalet förklaras av två faktorer. För det första minskade bankernas finansieringskostnad för marknadsfinansiering, den del av finansieringen som inte är inlåning, för såväl kortare som längre löptider.

Att köpa bostad är många gånger den största affär man gör i livet, ändå präglas den ofta av ett tydligt informationsunderläge för kunden.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here