Forex har stor popularitet bland handlare på grund av extremt gynnsamma driftstimmar. Transaktioner kan göras 24 timmar om dygnet, 6 dagar i veckan och den dagliga likviditeten är över 4 biljoner dollar!


Handelsessioner på Forex

På forex kan du verkligen handla sex dagar per vecka. Forex är en decentraliserad marknad som traditionellt är förknippad med global finans. De viktigaste är London, New York, Chicago, Frankfurt men även städer som Tokyo, Hong Kong och Wellington, Nya Zeeland.

Det är ju tack vare Nya Zeeland vi har sex dagars handelsvecka på forex. Titta på kartan och observera att Wellington är det första stora finansiella centrumet på vänstra sidan av kontraktdatumslinjen.

Som du även kan se på kartan ovan att när amerikanerna njuter av den tidiga söndagseftermiddagen, börjar invånarna i Nya Zeeland komma igång på måndagsmorgon. Europa sover vid denna tidpunkt. Tack vare tidszoner kan Svenska investerare starta en handelsvecka på forex på söndag klockan 11.00. Men är nattmarknaden på söndagen densamma som t.ex. tisdagsmorgnarna?

I början av veckan, det vill säga den tidpunkt då endast de första finansiella centrum i Asien är aktiva (även de i Wellington och den australiska Sydney) förknippas det i första hand med risk för helgluckor eller risk för öppning.

Luckor är inget annat än en förändring i prisnivån mellan slutet och början av noteringen. På aktiemarknaderna är investerarna väl förtrogna med detta koncept, som i fallet med aktier noterade på börsen, kan detta fenomen inträffa både mellan fredag ​​och måndag, liksom i mitten av veckan. Risken med forex är i första hand förknippad med händelser som ägd rum under helgen och för investerare (på grund av bristande offerter) som inte kunde reagera omedelbart. Faktorer som kan orsaka uppkomsten av helgluckor är sällsynta företeelser – naturkatastrofer, terroristattacker eller ett viktig och oväntat meddelande från medlemmarna i centralbanken eller regeringen.

Handelstider på Forex och delningen av dagen i handelssessioner beskrivs i detalj i en separat artikel men vi kommer att påminna dig om de viktigaste frågorna.

Vi känner till tre olika perioder på valutamarknaden – den asiatiska, europeiska och amerikanska sessionen. Deras namn speglar den geografiska regionen som är mest aktiv på marknaden inom en viss 24-timmarsperiod. Som vi redan har påpekat börjar starten på handelsveckan i Wellington klockan 23:00 (Centraleuropeisk tid). Under följande timmar ökar antalet aktiva investerare på marknaden – Sydney ansluter Wellington, sedan Tokyo, Shanghai och Hong Kong.

Under de första timmarna av den nya handelsveckan är likviditeten på de flesta valutapar fortfarande låg. Detta påverkar marknadsrörelser och transaktionskostnader (ett mindre antal aktiva marknadsanvändare innebär Spread). Under den asiatiska sessionen, särskilt i början av det nya handelsveckan kommer det största intresset vara med valutor kopplade till japanska yen – USD / JPY, EUR / JPY, AUD / JPY, NZD / JPY. Det är även relaterat till det faktum att i början av den asiatiska sessionen publiceras data från Nya Zeeland, Australien, Japan och Kina.

Investerarnas aktivitet ökar från timme till timme, tills Europa börjar sin dag. Den första som kommer in i spelet är Moskva, precis bakom är Frankfurt, Zürich, Paris och slutligen huvudstaden för världshandeln – London. Omsättningen under den europeiska handeln är oftast högre än det som realiseras under den asiatiska session – den senaste rapporten av BIS (Bank for International Settlements, Bank for International Settlements) tyder att cirka 40% av den dagliga handeln på valutahandel sker bara i Europa (år 2016).

Under den europeiska sessionen uppfattas kommersiella villkor som normala – marknadslikviditeten är hög och Spread är smal.
Exempel (EUR / GBP):

Färgade rektanglar symboliserar olika handelssessioner. Volatiliteten i sådana par som EUR / GBP minskar under 22-08 och oftast flyttar de mer eller mindre i sidled.

Större rörelser sker i början av den europeiska sessionen (en ljusgrön rektangel på diagrammet), som går från 8:00 till 17:00 på eftermiddagen på CET. Vi kommer att observera en viss volatilitet i par som är relaterade till euron, såsom EUR / GBP, EUR / JPY, EUR / PLN eller EUR / USD presenterad ovan.

Även under den europeiska sessionen finns en så kallad overlap, det vill säga överlappningen av investerare från Europa och Nordamerika. Från och med 14:00 har marknaden sina gyllene tider – likviditeten är högst vid den tiden, smalaste Spread och största volymet. De makroekonomiska uppgifterna från USA bidrar till detta. Det kan hända att vi ser förändringar på marknaden – investerare från Amerika använder prisförändringar, som ägt rum innan handeln utomlands påbörjade, vilket ofta leder till djupgående korrigeringar i Europas tendens eller till och med skapandet av en ny trend.
USA är också ett stort handelscentrum, så likviditeten är fortfarande hög men efter slutet av sessionen i Europa minskar den gradvis. När den sista klockan ringer på Wall Street, kommer Asien in i spelet och hela processen upprepar sig.

Svenska deltagare på valutamarknaden är i själva verket extremt gynnsamma. Tack vare vårt geografiska läge använder vi den största likviditeten på marknaden “under normala” tider på dagen. Naturligtvis kan vi handla när som helst på dygnet, men de säkraste transaktionerna görs mellan 7 och 11:00 (när sessionerna i Tokyo och London lappar) och mellan 13 och 17 (när sessionerna i London och New York lappar)

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here