Priserna på bostdär och villor har ökat lavinartat under de senaste decennierna. Särskilt i och omkring storstäderna. I Stockholm är medelpriset per kvadratmeter nära 70 000 kronor för en bostadsrätt i innestaden. I stockholm får man betala drygt 42 000 kronor i riket något mer än 28 000 kronor. Genomsnittpris för en villa i Stockholmsområdet är 4,2 miljoner kronor, men priserna på villor i attraktiva områden är betydligt högre än så. Och priserna fortsätter att öka med omring 1 procent per månad trots att experterna säger att toppen är nådd.

Många av bostadsägarna i Stockholm och andra storstäder har blivit miljonär tack vare den extrema prisutvecklingen, men så länge det inte genomförs en försäljning är det fiktiva pengar , eftersom kapitalet inte är verligt förrän den eventuella vinsten realiseras. Om en familj i Sverige har ägt sin bostad under de senaste decennierna är nettokapitalet från bostaden en viktig del av totalkonomin, och det bör vägas in när man planerar sin ekonomi och sina investeringar.

Investeringar i villor och bostadsrätter har, liksom investeringar på aktiemarknaden, lönat sig under de senaste åren, även om det är svårt att jämföra de två olika typerna av tillgångar. För många är bostadsköpet livets största affär. Investeringar på aktiemarknaden görs med pengar som du inte behöver på kort sikt. Det kan vara svårt att göra en avvägning om man ska amortera på bostadslånet eller göra investeringar på aktiemarknaden. Särskilt lockande är det när ränteläget långt. Det lönar sig oftast att amortera på bostadslånet istället för att räntespara.

Många svenskar tar stora lån när de köper sin bostad. I dag tillåter bankerna en belåning på maximalt 85%, och på sikt lär bolånetaket i ännu högre grav innebära att det krävs en kontantinsats. Belåningsgraden är hög i Sverige. Om huspriserna faller gäller det att ha en säkerhetsmarginal mellan lånets storlek och husets marknadsvärde. Banken vill gärna att du binder bostadsräntan. Det tjänar banken på mer än du, men bostadslånet ger samtidigt bättre villkor och är billigare än andra lån. Under lång tid har det lönat sig att ha rörliga ränta, som ofta har en bindningstid på 3 månader.

Det låga ränteläget och borttagandet av fastighetsskatten har bidragit till prosökningar på bostadsmarknaden. Det finns experter som anser att bostadsmarknaden är övervärderad.

 

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here