Räntespreadarna i euroområdet fortsätter att stiga, medan euron återhämtar sig till över 1:09 nivån mot dollarn i spåren av Fed-beskedet, som tolkas hökaktigt.

Tyska och franska marknadsräntor handlas 2+4 punkter upp och euroområdets tjänste-PMI för apri reviderades upp något. Det sammanvängda indexet steg till 56,8.

“Eurozonens april-PMI överensstämmer historiskt med en tillväxttakt i BNP på 0,7 procent, och en liknande expansionstakt signaleras för såväl Tyskland som Frankrike”, sade Chris Williamson på Markit i en kommentar.

BNP ökade med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal.

Amerikanska marknadsräntor har stigit någon punkt, med tioårsräntan 3 punkt upp till 2,33 procent.

Fed lämnade som väntat räntan oförändrad och den ekonomiska utvecklingen kommer att ske på ett sätt som talar för “gradvisa höjningar” av styrräntan. Bedömare noterade att uttalandet andades optimism trots svagheter i en del ekonomiska data senaste tiden, vilket borde innebära att dörren står öppen för en ny räntehöjning i juni.

Källa: Affärsvärlden

 

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here