Rapporterna för årets första kvartal har varit starka och bäddar för en fortsatt uppgång under året.

Investeringsstrategin i mars utgick ifrån tron att den höga riskaptiten skulle kvarstå och att politiska risker i Europa skulle dämpa marknadens riskvilja.

– En stor förändring idag jämfört med föregående strategi är att det franska valet, det största hotet mot vår allokering, nu är borta från riskbilden. Övervikten i aktier och Europa är därför relativt enkel att motivera utifrån en fortsatt positiv syn på utvecklingen i Europa. Riskbilden idag är betydligt ljusare än i vår föregående strategi, men det finns flera hot kvar mot finansmarknaderna, säger Mikael Wik, marknadsstrateg på Swedbank.

Lämna en kommentar

Please enter your comment!
Please enter your name here